Teambuilding som en rolig aktivitet

Teambuilding har länge varit i ropet och det av goda skäl. Teambuilding skapar inte bara en bättre arbetsplats för de anställda, det kan också göra gruppen mer effektiv och påverka företagets finansiella resultat. Det är därför inte konstigt att chefer inte nöjer sig med att aktiviteten är rolig, utan att den också stärker gruppen. Ofta är de till och med beredda att spendera mer pengar eftersom den roliga aktiviteten samtidigt blir en slags utbildning eller träning.

“Teambuilding tränar kommunikationen och hjälper deltagarna att se till hela gruppen, inte bara sig själva.”

Tyvärr har teambuilding har blivit ett modeord som strösslas på nästan varenda aktivitet ett företag kan tänkas hitta på. Men är verkligen bowling teambuilding, eller brännboll? Vårt svar är nej, eller åtminstone är det inte bra och effektiv teambuilding. Den bästa typen av teambuilding tror vi infinner sig när en grupp gemensamt utsätts för en svår och stressande utmaning, där samarbete är en nödvändighet för att överkomma hindret. Inget svetsar samman ett lag så mycket som att tillsammans vara med om något riktigt utmanande.

Vad är poängen med teambuilding? Teambuilding ger flera fördelar:

En teambuildande aktivitet tränar kommunikationen mellan deltagarna. Min erfarenhet är att mycket av den irritation och de missförstånd som uppstår i en grupp kan undvikas om bara kommunikationen och argumentationen varit bättre.

Teambuilding hjälper också de anställda att inte bara se till sig själva, utan till hela gruppen. I vardagen är det lätt att endast fokusera på sig själv och det arbete man presterar, istället för att se till helheten. Bra teambuilding är en träning i generositet och osjälviskhet.

Vad finns det då för lämpliga aktiviteter? Escape Rooms eller escape roomliknande aktiviteter är i regel en väldigt bra idé. Gruppen får en gemensam utmaning och det är samtidigt klurigt och kräver ett fritt tänkande.

Ett annat, lite mer annorlunda, alternativ kan vara ett multiplayer vr-spel. VR Stockholm erbjuder ett escape roomliknande zombiespel kallat Arizona Sunshine. Att tillsammans gå ut och försöka överleva en zombieapokalyps är minst sagt en utmaning. Spelet kräver dessutom samarbete för att gruppen ska lyckas. Medan någon letar efter nycklar eller försöker sätta igång en gammal elgenerator gäller det att de andra skyddar personen så hen inte blir uppäten. Ammunitionen är även begränsad så det gäller att deltagarna är beredda att broderligt dela med sig till varandra och rentav är beredda att offra sitt eget liv för att någon annan ska kunna slutföra uppdraget.

Kommentarer

mood_bad
  • Inga kommentarer än.
  • Lägg till en kommentar